Mesquinesa política

La política, especialment la parlamentària, és un vesper de sofismes. En èpoques de relativa calma, aquests sil·logismes s’incorporen memèticament al flux discursiu dels professionals (parlamentaris, els anomenats politòlegs, periodistes, etc.) i no solen desvetllar gaires sospites. Però, quan la conflictivitat és alta, la sofística pot arribar a ser molt roïna. Text complet

(Article publicat a Llibertat.cat el 8 de maig del 2018)

Anuncis