El fat de la CUP

Hi ha moments en què l’evolució dels esdeveniments coŀloca les persones, i les entitats que construeixen, en una posició històrica decisiva, fins i tot encara que aquestes persones no captin o no entenguin el fenomen en tota la seva magnitud. En la situació política que vivim a Catalunya, qui ha acabat ocupant aquestes delicades coordenades és, sens dubte, la CUP. Text complet

(Article publicat a Llibertat.cat el 12 de setembre del 2015.)

Anuncis