Glossa analítica a la filosofia d’un poeta

El debat entre filòsofs i poetes ha passat per diverses fases de tensió. Hi ha, però, dos moments especialment significatius: la condemna de la poesia formulada per Plató, que simbolitza l’hegemonia del discurs racional (logos) sobre el discurs mític, i la reivindicació romàntica de la intuïció artística en detriment del pensament racional, promoguda entre els segles XVIII i XIX principalment per Novalis, Friedrich von Schlegel i Friedrich Schelling, i que atribueix a la poesia el valor més alt de l’especulació filosòfica. Text complet

(Pròleg a La figuració del(s) sentit(s), de Carles Camps Mundó.)

Anuncis