El materialisme

Molta gent continua rebutjant el materialisme com a fonament de la realitat. No em refereixo, només, a persones amb creences religioses. La negació d’aquest principi ontològic s’estén a tota mena d’individus, sigui quina sigui la seva condició social i inteŀlectual. Text complet

(Article publicat a Espai de Llibertat 60, 2010: 55-57.)

Edició impresa

Anuncis